پارس پلیمر

تولید کننده لوله های پی وی سی، لوله های پلی اتیلن و اتصالات پی وی سی

تولید لوله های پی وی سی
تولید لوله های پلی اتیلن در ایران
تولید لوله های پی وی سی در ایران
تولید اتصالات پی وی سی در ایران
پلیمر پارس تولید کننده لوله و اتصالات پی وی سی و پلی اتیلن
لیست قیمت

لوله های برقی ضعیف:

سایزوزن یک شاخه 6 متری (کیلوگرم)قیمت
20-1/55800گرم68500ریال
25-1/45185600ریال
32-1/81.5128500ریال


لوله های برقی قوی:

سایزوزن یک شاخه 6 متری (کیلوگرم)قیمت
20-2/1185600ریال
25-1/91.2103000ریال


لوله های ناودانی ضعیف:

سایزوزن یک شاخه 6 متری (کیلوگرم)قیمت
110-2/26.4498000ریال
125-2/58.2637000ریال
40-1/91.9147600ریال
50-1/82.4187500ریال
63-1/93.1241000ریال
75-1/83.6280000ریال
90-1/84.3334000ریال


لوله های فاضلابی ضعیف:

سایزوزن یک شاخه 6 متری (کیلوگرم)قیمت
160-3/213/51050000ریال
200-4221710000ریال
250-4/934/22660000ریال
315-6/249/83870000ریال


لوله های فاضلابی متوسط:

سایزوزن یک شاخه 6 متری (کیلوگرم)قیمت
110-3/210/2792000ریال
125-3/211/5893500ریال
160-4181398500ریال
200-4/927/92167000ریال
250-6/245/93563000ریال
315-7/768/54975000ریال
63-35/5428000ریال
75-36/4497000ریال
90-37/5582000ریال


لوله های فاضلابی قوی:

سایزوزن یک شاخه 6 متری (کیلوگرم)قیمت
110-514/21113000ریال
125-6181400000ریال
160-7/730/22346000ریال
32-2/72/5194000ریال
40-32/9224700ریال
50-34/5350000ریال
63-4/78622000ریال
75-3/66/8530000ریال
90-4/39/7754000ریال


اتصالات P.V.C:

سایزتعداد کیسهقیمت
بوشن ساده 11050 عدد در کیسه32000ریال
بوشن ساده 12535 عدد در کیسه63500 ریال
بوشن ساده 16020 عدد در کیسه88000 ریال
بوشن ساده 63200 عدد در کیسه16000ریال
بوشن ساده 90100عدد در کیسه24000 ریال
تبدیل 110.6380 عدد در کیسه30000ریال
تبدیل 110.7570عدد در کیسه39000 ریال
تبدیل 110.9070عدد در کیسه33500 ریال
تبدیل 125.11060 عدد در کیسه34000 ریال
تبدیل 125.63100عدد در کیسه40000 ریال
تبدیل 125.9080 عدد در کیسه46000 ریال
تبدیل 160.11050 عدد در کیسه71500 ریال
تبدیل 160.12550 عدد در کیسه75000ریال
تبدیل 63.40200 عدد در کیسه15000 ریال
تبدیل 63.50200 عدد در کیسه21000 ریال
تبدیل 75.63200 عدد در کیسه22000 ریال
تبدیل 90.63120عدد در کیسه22000 ریال
تبدیل 90.75150عدد در کیسه33500 ریال
درپوش گپ 110100عدد در کیسه27000 ریال
درپوش گپ 12536500 ریال40000ریال
درپوش گپ 63200 عدد در کیسه16500 ریال
درپوش گپ 90150عدد در کیسه22000 ریال
درپوش 11050 عدد در کیسه66000 ریال
درپوش 12550 عدد در کیسه70000 ریال
درپوش 16030 عدد در کیسه186000 ریال
درپوش 63200 عدد در کیسه42500 ریال
درپوش 90100عدد در کیسه62000 ریال
زانو 135درجه 11024 عدد در کیسه87000 ریال
زانو 135درجه 125.11030 عدد در کیسه91000ریال
زانو 135درجه 63150عدد در کیسه25000 ریال
زانو 135درجه 9040 عدد در کیسه49500یال
زانو 45 درجه 11060 عدد در کیسه44000ریال
زانو 45 درجه 12550 عدد در کیسه53500 ریال
زانو 45 درجه 16018عدد در کیسه88000 ریال
زانو 45 درجه 20020عدد در کیسه200000ریال
زانو 45 درجه 40250 عدد در کیسه14500ریال
زانو 45 درجه 50250 عدد در کیسه17500ریال
زانو 45 درجه 63200 عدد در کیسه16000ریال
زانو 45 درجه 75160عدد در کیسه23000ریال
زانو 45 درجه 90100عدد در کیسه29500 ریال
زانو 90 درجه 11048 عدد در کیسه50000ریال
زانو 90 درجه 12536 عدد در کیسه64000ریال
زانو 90 درجه 16020 عدد در کیسه121000ریال
زانو 90 درجه 20016عدد در کیسه215000ریال
زانو 90 درجه 32350 عدد در کیسه13500ریال
زانو 90 درجه 40250 عدد در کیسه11500ریال
زانو 90 درجه 50250 عدد در کیسه13500ریال
زانو 90 درجه 63160عدد در کیسه19000ریال
زانو 90 درجه 75120عدد در کیسه26500ریال
زانو 90 درجه 9080 عدد در کیسه38500ریال
سه راه 45 درجه 11024 عدد در کیسه87000ریال
سه راه 45 درجه 110.6340 عدد در کیسه56000 ریال
سه راه 45 درجه 110.9028 عدد در کیسه70000ریال
سه راه 45 درجه 12520 عدد در کیسه110000ریال
سه راه 45 درجه 125.11020 عدد در کیسه110000ریال
سه راه 45 درجه 125.6330 عدد در کیسه113500 ریال
سه راه 45 درجه 125.9030 عدد در کیسه160000 ریال
سه راه 45 درجه 16016عدد در کیسه242000 ریال
سه راه 45 درجه 160.11016عدد در کیسه146500 ریال
سه راه 45 درجه 160.12516عدد در کیسه206000 ریال
سه راه 45 درجه 2006 عدد در کیسه450000 ریال
سه راه 45 درجه 40150عدد در کیسه24000 ریال
سه راه 45 درجه 50150عدد در کیسه29500 ریال
سه راه 45 درجه 63100عدد در کیسه31000 ریال
سه راه 45 درجه 7560عدد در کیسه41500ریال
سه راه 45 درجه 9035 عدد در کیسه63500ریال
سه راه 45 درجه 90.6350 عدد در کیسه46750 ریال
سه راه 90 درجه 11030 عدد در کیسه67000 ریال
سه راه 90 درجه 110.6348 عدد در کیسه50000ریال
سه راه 90 درجه 110.9030عدد در کیسه75000ریال
سه راه 90 درجه 12520 عدد در کیسه84000ریال
سه راه 90 درجه 125.11020 عدد در کیسه117000 ریال
سه راه 90 درجه 16016عدد در کیسه160000 ریال
سه راه 90 درجه 32350 عدد در کیسه23000ریال
سه راه 90 درجه 40200 عدد در کیسه24000 ریال
سه راه 90 درجه 50200 عدد در کیسه29500 ریال
سه راه 90 درجه 63120عدد در کیسه27000 ریال
سه راه 90 درجه 7570عدد در کیسه38500ریال
سه راه 90 درجه 9045 عدد در کیسه46750 ریال
سه راه 90 درجه 90.6370عدد در کیسه40000 ریال


اتصالات متفرقه:

سایزتعدادقیمت
بوشن ساده 203500 عدد در کیسه600 ریال
چسب رازی 100 گرمی36 عدد23500 ریال
چسب رازی 275 گرمی24 عدد95500 ریال
زانو برقی بلند 20400 عدد در کیسه6000ریال
زانو برقی بلند 25300 عدد در کیسه7000 ریال
زانو برقی کوتاه 201000عدد در کیسه3200 ریال
زانو برقی کوتاه 25600عدد در کیسه4550 ریال
زانو برقی کوتاه 32250 عدد در کیسه9000 ریال
شیلنگ داراکار 2 آبی1 متر16000ریال
شیلنگ داراکار 2 سبز1 متر12400 ریال
شیلنگ داراکار 3 آبی1 متر37000 ریال
شیلنگ داراکار 3 سبز1 متر32000 ریال
شیلنگ داراکار 4 آبی1 متر55500 ریال
شیلنگ داراکار 5 آبی1 متر75500 ریال
شیلنگ داراکار تراز 6 شفاف1 متر3900 ریال
شیلنگ داراکار تراز 8 شفاف1 متر4900 ریال
شیلنگ داراکار گاز1 متر14800 ریال
شیلنگ داراکار2.5 آبی1 متر25300 ریال
شیلنگ داراکار2.5 سبز1 متر20000 ریال