پلیمر پارس

تولید کننده لوله های پی وی سی، لوله های پلی اتیلن و اتصالات پی وی سی

تولید لوله های پی وی سی
1 2 3 4 5 6
لیست قیمت

لوله های برقی ضعیف:

سایزوزن یک شاخه 6 متری (کیلوگرم)قیمت
25-1/451350000ریال
20-1/55800گرم280000ریال
32-1/81/5525000ریال
40-1/81/9600000ریال
50-1/83/4757000ریال


لوله های برقی قوی:

سایزوزن یک شاخه 6 متری (کیلوگرم)قیمت
20-21350000ریال
25-1/91/2420000 ریال


لوله های ناودانی ضعیف:

سایزوزن یک شاخه 6 متری (کیلوگرم)قیمت
63-1/83/1990000ریال
75-1/83/61140000 ریال
90-1/84/51430000ریال
110-26/42035000ریال
125-2/58/22600000 ریال


لوله های فاضلابی ضعیف:

سایزوزن یک شاخه 6 متری (کیلوگرم)قیمت
160-3/213/84380000ریال
200-4227000000ریال
250-4/934/210870000 ریال
315-6/249/815800000ریال


لوله های فاضلابی متوسط:

سایزوزن یک شاخه 6 متری (کیلوگرم)قیمت
63-35/51750000 ریال
75-36/42035000ریال
90-37/752440000ریال
110-3/210/23250000ریال
125-3/211/53650000 ریال
160-4196000000ریال
200-4/927/99420000 ریال
250-6/245/914570000 ریال
315-7/768/523130000ریال


لوله های فاضلابی قوی:

سایزوزن یک شاخه 6 متری (کیلوگرم)قیمت
32-2/72/5800000ریال
40-32/9920000ریال
50-34/51430000ریال
63-4/782550000 ریال
75-3/66/82160000 ریال
90-4/39/73080000 ریال
110-4/514/24500000ریال
125-6185720000ریال
160-7/730/29600000 ریال


اتصالات P.V.C:

سایزتعداد کیسهقیمت
بوشن ساده 11050 عدد در کیسه116000 ریال
بوشن ساده 12535 عدد در کیسه240000ریال
بوشن ساده 16020 عدد در کیسه300000ریال
بوشن ساده 63200 عدد در کیسه60500ریال
بوشن ساده 90100عدد در کیسه88000ریال
تبدیل 110.6380 عدد در کیسه110000 ریال
تبدیل 110.7570عدد در کیسه127000ریال
تبدیل 110.9070عدد در کیسه126500ریال
تبدیل 125.11060 عدد در کیسه160000 ریال
تبدیل 125.63100عدد در کیسه133000 ریال
تبدیل 125.9080 عدد در کیسه150000 ریال
تبدیل 160.11050 عدد در کیسه 260000ریال
تبدیل 160.12550 عدد در کیسه250000 ریال
تبدیل 63.40200 عدد در کیسه58000 ریال
تبدیل 63.50200 عدد در کیسه60000 ریال
تبدیل 75.63200 عدد در کیسه75000 ریال
تبدیل 90.63120عدد در کیسه85000ریال
تبدیل 90.75150عدد در کیسه85000 ریال
درپوش 11050 عدد در کیسه219000 ریال
درپوش 12550 عدد در کیسه230000 ریال
درپوش 16030 عدد در کیسه450000 ریال
درپوش 63200 عدد در کیسه140000 ریال
درپوش 90100عدد در کیسه203000 ریال
درپوش گپ 110100عدد در کیسه91000 ریال
درپوش گپ 125100عدد در کیسه133000 ریال
درپوش گپ 63200عدد در کیسه61000 ریال
درپوش گپ 90150عدد در کیسه75000 ریال
زانو 135درجه 11024 عدد در کیسه320000 ریال
زانو 135درجه 125.11030 عدد در کیسه330000 ریال
زانو 135درجه 63150عدد در کیسه92000ریال
زانو 135درجه 9040 عدد در کیسه180000ریال
زانو 45 درجه 11060عدد در کیسه165000 ریال
زانو 45 درجه 12550 عدد در کیسه180000 ریال
زانو 45 درجه 16018 عدد در کیسه410000ریال
زانو 45 درجه 20020 عدد در کیسه780000 ریال
زانو 45 درجه 40250 عدد در کیسه51000 ریال
زانو 45 درجه 50250 عدد در کیسه60000 ریال
زانو 45 درجه 63200 عدد در کیسه57500ریال
زانو 45 درجه 75160عدد در کیسه76000 ریال
زانو 45 درجه 90100عدد در کیسه110000 ریال
زانو 90 درجه 11048عدد در کیسه185000 ریال
زانو 90 درجه 12536عدد در کیسه230000 ریال
زانو 90 درجه 16020 عدد در کیسه440000 ریال
زانو 90 درجه 20016 عدد در کیسه1000000ریال
زانو 90 درجه 32350عدد در کیسه45000 ریال
زانو 90 درجه 40250 عدد در کیسه48500 ریال
زانو 90 درجه 50250 عدد در کیسه51000 ریال
زانو 90 درجه 63160عدد در کیسه68000 ریال
زانو 90 درجه 75120عدد در کیسه88000 ریال
زانو 90 درجه 9080 عدد در کیسه140000 ریال
سه راه 45 درجه 11024عدد در کیسه320000 ریال
سه راه 45 درجه 110.6340 عدد در کیسه205000 ریال
سه راه 45 درجه 110.9028عدد در کیسه253000 ریال
سه راه 45 درجه 12520عدد در کیسه480000 ریال
سه راه 45 درجه 125.11020 عدد در کیسه480000 ریال
سه راه 45 درجه 125.6330عدد در کیسه410000 ریال
سه راه 45 درجه 125.9030عدد در کیسه450000 ریال
سه راه 45 درجه 16016عدد در کیسه880000ریال
سه راه 45 درجه 160.11016عدد در کیسه680000 ریال
سه راه 45 درجه 160.12516عدد در کیسه800000ریال
سه راه 45 درجه 2006عدددر کیسه1600000ریال
سه راه 45 درجه 40150عدد در کیسه60000ریال
سه راه 45 درجه 50150عدد در کیسه62000ریال
سه راه 45 درجه 63100عدد در کیسه110000ریال
سه راه 45 درجه 7560عدد در کیسه152000ریال
سه راه 45 درجه 9035عدد در کیسه230000 ریال
سه راه 45 درجه 90.6350 عدد در کیسه170000ریال
سه راه 90 درجه 11030عدد در کیسه242000ریال
سه راه 90 درجه 110.6348عدد در کیسه185000ریال
سه راه 90 درجه 110.9030عدد در کیسه280000ریال
سه راه 90 درجه 12520 عدد در کیسه340000ریال
سه راه 90 درجه 125.11020 عدد در کیسه430000ریال
سه راه 90 درجه 16016عدد در کیسه700000ریال
سه راه 90 درجه 32350عدد در کیسه83000ریال
سه راه 90 درجه 40200 عدد در کیسه58000ریال
سه راه 90 درجه 50200 عدد در کیسه60000ریال
سه راه 90 درجه 63120عدد در کیسه100000ریال
سه راه 90 درجه 7570عدد در کیسه135000ریال
سه راه 90 درجه 9045عدد در کیسه172000ریال
سه راه 90 درجه 90.6370عدد در کیسه146000ریال


اتصالات متفرقه:

سایزتعدادقیمت
بوشن ساده 203500 عدد در کیسه1700ریال
چسب رازی 100 گرمی36 عدد0 ریال
چسب رازی 275 گرمی24 عدد0 ریال
زانو برقی بلند 20400عدد در کیسه20000 ریال
زانو برقی بلند 25300عدد در کیسه23000ریال
زانو برقی کوتاه 201000عدد در کیسه10350ریال
زانو برقی کوتاه 25600عدد در کیسه16000ریال
زانو برقی کوتاه 32250 عدد در کیسه29500ریال


لوله های پلی اتیلن:

سایز / فشار قابل تحمل (اتمسفر)وزن هر متر (کیلوگرم)قیمت
20-16133/.0
25-12/5171/.0
25-1621/.0
32-16327/.0
40-6285/.0
40-60/240
40-8295/.0
40-10356/.0
50-644/.0
50-6374/.0
50-8453/.0
50-10549/.0
63-664/.0
63-658/.0
63-87/.0
63-10873/.0
75-6976/.0
75-6828/.0
75-81/020
75-101/240
90-61/390
125-62/550
90-61/290
90-61/320
90-81/460
90-101/770
90-12/52/120
110-62/080
110-620
110-82/170
110-102/620
110-12/53/140
125-62/660
125-82/760
125-103/370
160-63/720
160-84/520
160-105/50
200-65/780
200-87/050
200-108/560
250-68/930
250-1013/40
250-8110
315-614/20
315-817/40
315-1021/20
(100متری)12/5-200.0750
(100متری)10-250.0750
(100متری)8-320.0950
(200متری)5-1600
(100متری)5-1600
(200متری)12/5-200.1150
(200متری)10-250.150
(200متری)8-320.190
(200متری)10-320.2320
(100متری)10-320.1160
(400متری)5-160.60