پارس پلیمر

تولید کننده لوله های پی وی سی، لوله های پلی اتیلن و اتصالات پی وی سی

تولید لوله های پی وی سی
تولید لوله های پلی اتیلن در ایران
تولید لوله های پی وی سی در ایران
تولید اتصالات پی وی سی در ایران
پلیمر پارس تولید کننده لوله و اتصالات پی وی سی و پلی اتیلن
لیست قیمت

لوله های برقی ضعیف:

سایزوزن یک شاخه 6 متری (کیلوگرم)قیمت
20-1/55800گرم64000ریال
25-1/45180000ریال
32-1/81.5120000ریال


لوله های برقی قوی:

سایزوزن یک شاخه 6 متری (کیلوگرم)قیمت
20-2/1180000ریال
25-1/91.296000ریال


لوله های ناودانی ضعیف:

سایزوزن یک شاخه 6 متری (کیلوگرم)قیمت
110-2/26.4465000ریال
125-2/58.2595500ریال
40-1/91.9138000ریال
50-1/82.4175000ریال
63-1/93.1225000ریال
75-1/83.6262000ریال
90-1/84.3312000ریال


لوله های فاضلابی ضعیف:

سایزوزن یک شاخه 6 متری (کیلوگرم)قیمت
160-3/213/3965500ریال
200-4221597000ریال
250-4/934/22483000ریال
315-6/249/83615000ریال


لوله های فاضلابی متوسط:

سایزوزن یک شاخه 6 متری (کیلوگرم)قیمت
110-3/210726000ریال
125-3/211/5835000ریال
160-4181307000ریال
200-4/927/92025000ریال
250-6/245/93330000ریال
315-6/268/54975000ریال
63-35/5400000ریال
75-36/4464600ریال
90-37/3530000ریال


لوله های فاضلابی قوی:

سایزوزن یک شاخه 6 متری (کیلوگرم)قیمت
110-514/21040000ریال
125-6181310000ریال
160-7/730/22192500ریال
32-2/72/5181500ریال
40-32/9210000ریال
50-34/5326700ریال
63-4/78581000ریال
75-3/66/8495000ریال
90-4/39/7704500ریال


اتصالات P.V.C:

سایزتعداد کیسهقیمت
بوشن ساده 11050 عدد در کیسه29000 ریال
بوشن ساده 12535 عدد در کیسه57500 ریال
بوشن ساده 16020 عدد در کیسه80000 ریال
بوشن ساده 63200 عدد در کیسه14500ریال
بوشن ساده 90100عدد در کیسه22000 ریال
تبدیل 110.6380 عدد در کیسه27000 ریال
تبدیل 110.7570عدد در کیسه35500 ریال
تبدیل 110.9070عدد در کیسه30500 ریال
تبدیل 125.11060 عدد در کیسه31000 ریال
تبدیل 125.63100عدد در کیسه36500 ریال
تبدیل 125.9080 عدد در کیسه41500 ریال
تبدیل 160.11050 عدد در کیسه65000 ریال
تبدیل 160.12550 عدد در کیسه68000 ریال
تبدیل 63.40200 عدد در کیسه13500 ریال
تبدیل 63.50200 عدد در کیسه187000 ریال
تبدیل 75.63200 عدد در کیسه20000 ریال
تبدیل 90.63120عدد در کیسه20000 ریال
تبدیل 90.75150عدد در کیسه30500 ریال
درپوش گپ 110100عدد در کیسه24500 ریال
درپوش گپ 12536500 ریال36500 ریال
درپوش گپ 63200 عدد در کیسه15000 ریال
درپوش گپ 90150عدد در کیسه20000 ریال
درپوش 11050 عدد در کیسه60000 ریال
درپوش 12550 عدد در کیسه63000 ریال
درپوش 16030 عدد در کیسه169000 ریال
درپوش 63200 عدد در کیسه38500 ریال
درپوش 90100عدد در کیسه56000 ریال
زانو 135درجه 11024 عدد در کیسه82000 ریال
زانو 135درجه 125.11030 عدد در کیسه82000 ریال
زانو 135درجه 63150عدد در کیسه22500 ریال
زانو 135درجه 9040 عدد در کیسه45000ریال
زانو 45 درجه 11060 عدد در کیسه40000ریال
زانو 45 درجه 12550 عدد در کیسه48500 ریال
زانو 45 درجه 16018عدد در کیسه80000 ریال
زانو 45 درجه 20020عدد در کیسه180000ریال
زانو 45 درجه 40250 عدد در کیسه13000ریال
زانو 45 درجه 50250 عدد در کیسه16000ریال
زانو 45 درجه 63200 عدد در کیسه14500ریال
زانو 45 درجه 75160عدد در کیسه21000ریال
زانو 45 درجه 90100عدد در کیسه26500 ریال
زانو 90 درجه 11048 عدد در کیسه45000ریال
زانو 90 درجه 12536 عدد در کیسه58000ریال
زانو 90 درجه 16020 عدد در کیسه110000ریال
زانو 90 درجه 20016عدد در کیسه195000ریال
زانو 90 درجه 32350 عدد در کیسه12000ریال
زانو 90 درجه 40250 عدد در کیسه10500ریال
زانو 90 درجه 50250 عدد در کیسه12000ریال
زانو 90 درجه 63160عدد در کیسه17000ریال
زانو 90 درجه 75120عدد در کیسه24000ریال
زانو 90 درجه 9080 عدد در کیسه35000ریال
سه راه 45 درجه 11024 عدد در کیسه79000 ریال
سه راه 45 درجه 110.6340 عدد در کیسه51000 ریال
سه راه 45 درجه 110.9028 عدد در کیسه63000 ریال
سه راه 45 درجه 12520 عدد در کیسه99000ریال
سه راه 45 درجه 125.11020 عدد در کیسه99000ریال
سه راه 45 درجه 125.6330 عدد در کیسه103000 ریال
سه راه 45 درجه 125.9030 عدد در کیسه145000 ریال
سه راه 45 درجه 16016عدد در کیسه220000 ریال
سه راه 45 درجه 160.11016عدد در کیسه133000 ریال
سه راه 45 درجه 160.12516عدد در کیسه187000 ریال
سه راه 45 درجه 2006 عدد در کیسه410000 ریال
سه راه 45 درجه 40150عدد در کیسه22000 ریال
سه راه 45 درجه 50150عدد در کیسه26500 ریال
سه راه 45 درجه 63100عدد در کیسه28000 ریال
سه راه 45 درجه 7560عدد در کیسه37500 ریال
سه راه 45 درجه 9035 عدد در کیسه57500 ریال
سه راه 45 درجه 90.6350 عدد در کیسه42500 ریال
سه راه 45 درجه دو سر کوبله 110.6325 عدد در کیسه51000 ریال
سه راه 45 درجه دو سر کوبله 110.9020 عدد در کیسه63000 ریال
سه راه 45 درجه دو سر کوبله 9030 عدد در کیسه56000 ریال
سه راه 45 درجه دو سر کوبله 90.6340 عدد در کیسه42500 ریال
سه راه 90 درجه 11030 عدد در کیسه61000 ریال
سه راه 90 درجه 110.6348 عدد در کیسه45000ریال
سه راه 90 درجه 110.9030عدد در کیسه68000 ریال
سه راه 90 درجه 12520 عدد در کیسه76000 ریال
سه راه 90 درجه 125.11020 عدد در کیسه106000 ریال
سه راه 90 درجه 16016عدد در کیسه145000 ریال
سه راه 90 درجه 32350 عدد در کیسه21000ریال
سه راه 90 درجه 40200 عدد در کیسه22000 ریال
سه راه 90 درجه 50200 عدد در کیسه26500 ریال
سه راه 90 درجه 63120عدد در کیسه24500 ریال
سه راه 90 درجه 7570عدد در کیسه35000ریال
سه راه 90 درجه 9045 عدد در کیسه42500 ریال
سه راه 90 درجه 90.6370عدد در کیسه36500 ریال


اتصالات متفرقه:

سایزتعدادقیمت
بوشن ساده 203500 عدد در کیسه600 ریال
چسب رازی 100 گرمی36 عدد22000 ریال
چسب رازی 275 گرمی24 عدد90000 ریال
زانو برقی بلند 20400 عدد در کیسه5500 ریال
زانو برقی بلند 25300 عدد در کیسه6600 ریال
زانو برقی کوتاه 201000عدد در کیسه3000 ریال
زانو برقی کوتاه 25600عدد در کیسه4250 ریال
زانو برقی کوتاه 32250 عدد در کیسه8500 ریال
شیلنگ داراکار 2 آبی1 متر16000ریال
شیلنگ داراکار 2 سبز1 متر12400 ریال
شیلنگ داراکار 3 آبی1 متر37000 ریال
شیلنگ داراکار 3 سبز1 متر32000 ریال
شیلنگ داراکار 4 آبی1 متر55500 ریال
شیلنگ داراکار 5 آبی1 متر75500 ریال
شیلنگ داراکار تراز 6 شفاف1 متر3900 ریال
شیلنگ داراکار تراز 8 شفاف1 متر4900 ریال
شیلنگ داراکار گاز1 متر14800 ریال
شیلنگ داراکار2.5 آبی1 متر25300 ریال
شیلنگ داراکار2.5 سبز1 متر20000 ریال