پارس پلیمر

تولید کننده لوله های پی وی سی، لوله های پلی اتیلن و اتصالات پی وی سی

تولید لوله های پی وی سی
تولید لوله های پلی اتیلن در ایران
تولید لوله های پی وی سی در ایران
تولید اتصالات پی وی سی در ایران
پلیمر پارس تولید کننده لوله و اتصالات پی وی سی و پلی اتیلن
لیست قیمت

لوله های برقی ضعیف:

سایزوزن یک شاخه 6 متری (کیلوگرم)قیمت
20-1/55800گرم75400ریال
25-1/45194200ریال
32-1/81.5142000ریال


لوله های برقی قوی:

سایزوزن یک شاخه 6 متری (کیلوگرم)قیمت
20-2/1194200ریال
25-1/91.2113300ریال


لوله های ناودانی ضعیف:

سایزوزن یک شاخه 6 متری (کیلوگرم)قیمت
110-2/26.4548000ریال
125-2/58.2700000ریال
40-1/91.9163000ریال
50-1/82.4206000ریال
63-1/93.1265000ریال
75-1/83.6308000ریال
90-1/84.3367400ریال


لوله های فاضلابی ضعیف:

سایزوزن یک شاخه 6 متری (کیلوگرم)قیمت
160-3/213/51155000ریال
200-4221880000ریال
250-4/934/22926000ریال
315-6/249/84257000ریال


لوله های فاضلابی متوسط:

سایزوزن یک شاخه 6 متری (کیلوگرم)قیمت
110-3/210/2872000ریال
125-3/211/5983000ریال
160-4181540000ریال
200-4/927/92384000ریال
250-6/245/93920000ریال
315-7/768/55858000ریال
63-35/5471000ریال
75-36/4547000ریال
90-37/5641000ریال


لوله های فاضلابی قوی:

سایزوزن یک شاخه 6 متری (کیلوگرم)قیمت
110-514/21225000ریال
125-6181540000ریال
160-7/730/22580000ریال
32-2/72/5214000ریال
40-32/9247000ریال
50-34/5385000ریال
63-4/78685000ریال
75-3/66/8583000ریال
90-4/39/7830000ریال


اتصالات P.V.C:

سایزتعداد کیسهقیمت
بوشن ساده 11050 عدد در کیسه35000ریال
بوشن ساده 12535 عدد در کیسه70000 ریال
بوشن ساده 16020 عدد در کیسه97000 ریال
بوشن ساده 63200 عدد در کیسه17600ریال
بوشن ساده 90100عدد در کیسه26500 ریال
تبدیل 110.6380 عدد در کیسه33000ریال
تبدیل 110.7570عدد در کیسه43000ریال
تبدیل 110.9070عدد در کیسه36850ریال
تبدیل 125.11060 عدد در کیسه37500 ریال
تبدیل 125.63100عدد در کیسه44000 ریال
تبدیل 125.9080 عدد در کیسه51000 ریال
تبدیل 160.11050 عدد در کیسه786500 ریال
تبدیل 160.12550 عدد در کیسه82500ریال
تبدیل 63.40200 عدد در کیسه16500 ریال
تبدیل 63.50200 عدد در کیسه23000 ریال
تبدیل 75.63200 عدد در کیسه24500 ریال
تبدیل 90.63120عدد در کیسه24500 ریال
تبدیل 90.75150عدد در کیسه36850 ریال
درپوش گپ 110100عدد در کیسه30000ریال
درپوش گپ 12536500 ریال44000ریال
درپوش گپ 63200 عدد در کیسه18200 ریال
درپوش گپ 90150عدد در کیسه24500 ریال
درپوش 11050 عدد در کیسه73000ریال
درپوش 12550 عدد در کیسه77000 ریال
درپوش 16030 عدد در کیسه205000 ریال
درپوش 63200 عدد در کیسه46750 ریال
درپوش 90100عدد در کیسه68000 ریال
زانو 135درجه 11024 عدد در کیسه96000ریال
زانو 135درجه 125.11030 عدد در کیسه100000ریال
زانو 135درجه 63150عدد در کیسه27500 ریال
زانو 135درجه 9040 عدد در کیسه54500یال
زانو 45 درجه 11060 عدد در کیسه48500ریال
زانو 45 درجه 12550 عدد در کیسه58850 ریال
زانو 45 درجه 16018عدد در کیسه97000ریال
زانو 45 درجه 20020عدد در کیسه220000ریال
زانو 45 درجه 40250 عدد در کیسه16000ریال
زانو 45 درجه 50250 عدد در کیسه19500ریال
زانو 45 درجه 63200 عدد در کیسه17600ریال
زانو 45 درجه 75160عدد در کیسه25500ریال
زانو 45 درجه 90100عدد در کیسه32500ریال
زانو 90 درجه 11048 عدد در کیسه55000ریال
زانو 90 درجه 12536 عدد در کیسه70500ریال
زانو 90 درجه 16020 عدد در کیسه133000ریال
زانو 90 درجه 20016عدد در کیسه236500ریال
زانو 90 درجه 32350 عدد در کیسه14850ریال
زانو 90 درجه 40250 عدد در کیسه12650ریال
زانو 90 درجه 50250 عدد در کیسه14850ریال
زانو 90 درجه 63160عدد در کیسه21000ریال
زانو 90 درجه 75120عدد در کیسه29200ریال
زانو 90 درجه 9080 عدد در کیسه42500ریال
سه راه 45 درجه 11024 عدد در کیسه96000ریال
سه راه 45 درجه 110.6340 عدد در کیسه62000 ریال
سه راه 45 درجه 110.9028 عدد در کیسه77000ریال
سه راه 45 درجه 12520 عدد در کیسه121000ریال
سه راه 45 درجه 125.11020 عدد در کیسه121000ریال
سه راه 45 درجه 125.6330 عدد در کیسه125000 ریال
سه راه 45 درجه 125.9030 عدد در کیسه176000 ریال
سه راه 45 درجه 16016عدد در کیسه266500 ریال
سه راه 45 درجه 160.11016عدد در کیسه160000 ریال
سه راه 45 درجه 160.12516عدد در کیسه227000 ریال
سه راه 45 درجه 2006 عدد در کیسه495000 ریال
سه راه 45 درجه 40150عدد در کیسه26500 ریال
سه راه 45 درجه 50150عدد در کیسه32500ریال
سه راه 45 درجه 63100عدد در کیسه34000 ریال
سه راه 45 درجه 7560عدد در کیسه45650ریال
سه راه 45 درجه 9035 عدد در کیسه70000ریال
سه راه 45 درجه 90.6350 عدد در کیسه51500 ریال
سه راه 90 درجه 11030 عدد در کیسه74000 ریال
سه راه 90 درجه 110.6348 عدد در کیسه55000ریال
سه راه 90 درجه 110.9030عدد در کیسه82500ریال
سه راه 90 درجه 12520 عدد در کیسه92500ریال
سه راه 90 درجه 125.11020 عدد در کیسه130000 ریال
سه راه 90 درجه 16016عدد در کیسه176000 ریال
سه راه 90 درجه 32350 عدد در کیسه25500ریال
سه راه 90 درجه 40200 عدد در کیسه26500 ریال
سه راه 90 درجه 50200 عدد در کیسه32500 ریال
سه راه 90 درجه 63120عدد در کیسه30000 ریال
سه راه 90 درجه 7570عدد در کیسه42500ریال
سه راه 90 درجه 9045 عدد در کیسه51500ریال
سه راه 90 درجه 90.6370عدد در کیسه44000 ریال


اتصالات متفرقه:

سایزتعدادقیمت
بوشن ساده 203500 عدد در کیسه600 ریال
چسب رازی 100 گرمی36 عدد23500 ریال
چسب رازی 275 گرمی24 عدد95500 ریال
زانو برقی بلند 20400 عدد در کیسه6000ریال
زانو برقی بلند 25300 عدد در کیسه7000 ریال
زانو برقی کوتاه 201000عدد در کیسه3200 ریال
زانو برقی کوتاه 25600عدد در کیسه4550 ریال
زانو برقی کوتاه 32250 عدد در کیسه9000 ریال
شیلنگ داراکار 2 آبی1 متر16000ریال
شیلنگ داراکار 2 سبز1 متر12400 ریال
شیلنگ داراکار 3 آبی1 متر37000 ریال
شیلنگ داراکار 3 سبز1 متر32000 ریال
شیلنگ داراکار 4 آبی1 متر55500 ریال
شیلنگ داراکار 5 آبی1 متر75500 ریال
شیلنگ داراکار تراز 6 شفاف1 متر3900 ریال
شیلنگ داراکار تراز 8 شفاف1 متر4900 ریال
شیلنگ داراکار گاز1 متر14800 ریال
شیلنگ داراکار2.5 آبی1 متر25300 ریال
شیلنگ داراکار2.5 سبز1 متر20000 ریال