پارس پلیمر

تولید کننده لوله های پی وی سی، لوله های پلی اتیلن و اتصالات پی وی سی

تولید لوله های پی وی سی
1 2 3 4 5
لیست قیمت

لوله های برقی ضعیف:

سایزوزن یک شاخه 6 متری (کیلوگرم)قیمت
20-1/55800گرم150000ریال
25-1/451187000ریال
32-1/81/5280000ریال
40-1/81/9325000ریال
50-1/83/4410000ریال


لوله های برقی قوی:

سایزوزن یک شاخه 6 متری (کیلوگرم)قیمت
20-21187000 ریال
25-1/91/2226000 ریال


لوله های ناودانی ضعیف:

سایزوزن یک شاخه 6 متری (کیلوگرم)قیمت
63-1/83/1527000 ریال
75-1/83/6612000 ریال
90-1/84/5765000ریال
110-26/41088000ریال
125-2/58/21400000 ریال


لوله های فاضلابی ضعیف:

سایزوزن یک شاخه 6 متری (کیلوگرم)قیمت
160-3/213/82346000ریال
200-4223740000 ریال
250-4/934/25820000 ریال
315-6/249/88470000 ریال


لوله های فاضلابی متوسط:

سایزوزن یک شاخه 6 متری (کیلوگرم)قیمت
63-35/5935000 ریال
75-36/41088000 ریال
90-37/751320000ریال
110-3/210/21735000ریال
125-3/211/51955000 ریال
160-4193230000ریال
200-4/927/94743000 ریال
250-6/245/97800000 ریال
315-7/768/511645000 ریال


لوله های فاضلابی قوی:

سایزوزن یک شاخه 6 متری (کیلوگرم)قیمت
32-2/72/5425000ریال
40-32/9493000 ریال
50-34/5765000 ریال
63-4/781360000 ریال
75-3/66/81156000 ریال
90-4/39/71650000 ریال
110-4/514/22420000ریال
125-6183060000ریال
160-7/730/25135000 ریال


اتصالات P.V.C:

سایزتعداد کیسهقیمت
بوشن ساده 11050 عدد در کیسه90000 ریال
بوشن ساده 12535 عدد در کیسه185000 ریال
بوشن ساده 16020 عدد در کیسه250000 ریال
بوشن ساده 63200 عدد در کیسه48000 ریال
بوشن ساده 90100عدد در کیسه69000 ریال
تبدیل 110.6380 عدد در کیسه87000 ریال
تبدیل 110.7570عدد در کیسه110000 ریال
تبدیل 110.9070عدد در کیسه100000 ریال
تبدیل 125.11060 عدد در کیسه138000 ریال
تبدیل 125.63100عدد در کیسه115000 ریال
تبدیل 125.9080 عدد در کیسه130000 ریال
تبدیل 160.11050 عدد در کیسه 205000ریال
تبدیل 160.12550 عدد در کیسه215000 ریال
تبدیل 63.40200 عدد در کیسه46000 ریال
تبدیل 63.50200 عدد در کیسه60000 ریال
تبدیل 75.63200 عدد در کیسه65000 ریال
تبدیل 90.63120عدد در کیسه66000 ریال
تبدیل 90.75150عدد در کیسه100000 ریال
درپوش 11050 عدد در کیسه190000 ریال
درپوش 12550 عدد در کیسه200000 ریال
درپوش 16030 عدد در کیسه530000 ریال
درپوش 63200 عدد در کیسه122000 ریال
درپوش 90100عدد در کیسه176000 ریال
درپوش گپ 110100عدد در کیسه79000 ریال
درپوش گپ 125100عدد در کیسه115000 ریال
درپوش گپ 63200عدد در کیسه53000 ریال
درپوش گپ 90150عدد در کیسه65000 ریال
زانو 135درجه 11024 عدد در کیسه250000 ریال
زانو 135درجه 125.11030 عدد در کیسه260000 ریال
زانو 135درجه 63150عدد در کیسه72000 ریال
زانو 135درجه 9040 عدد در کیسه142000 ریال
زانو 45 درجه 11060عدد در کیسه130000 ریال
زانو 45 درجه 12550 عدد در کیسه155000 ریال
زانو 45 درجه 16018 عدد در کیسه250000 ریال
زانو 45 درجه 20020 عدد در کیسه570000 ریال
زانو 45 درجه 40250 عدد در کیسه44000 ریال
زانو 45 درجه 50250 عدد در کیسه52000 ریال
زانو 45 درجه 63200 عدد در کیسه45000ریال
زانو 45 درجه 75160عدد در کیسه66000 ریال
زانو 45 درجه 90100عدد در کیسه85000 ریال
زانو 90 درجه 11048عدد در کیسه145000 ریال
زانو 90 درجه 12536عدد در کیسه182000 ریال
زانو 90 درجه 16020 عدد در کیسه345000 ریال
زانو 90 درجه 20016 عدد در کیسه610000ریال
زانو 90 درجه 32350عدد در کیسه39000 ریال
زانو 90 درجه 40250 عدد در کیسه42000 ریال
زانو 90 درجه 50250 عدد در کیسه44000 ریال
زانو 90 درجه 63160عدد در کیسه54000 ریال
زانو 90 درجه 75120عدد در کیسه76500 ریال
زانو 90 درجه 9080 عدد در کیسه110000 ریال
سه راه 45 درجه 11024عدد در کیسه250000 ریال
سه راه 45 درجه 110.6340 عدد در کیسه160000 ریال
سه راه 45 درجه 110.9028عدد در کیسه200000 ریال
سه راه 45 درجه 12520عدد در کیسه315000 ریال
سه راه 45 درجه 125.11020 عدد در کیسه315000 ریال
سه راه 45 درجه 125.6330عدد در کیسه325000 ریال
سه راه 45 درجه 125.9030عدد در کیسه465000 ریال
سه راه 45 درجه 16016عدد در کیسه690000ریال
سه راه 45 درجه 160.11016عدد در کیسه415000 ریال
سه راه 45 درجه 160.12516عدد در کیسه690000ریال
سه راه 45 درجه 2006عدددر کیسه1270000ریال
سه راه 45 درجه 40150عدد در کیسه68500ریال
سه راه 45 درجه 50150عدد در کیسه85000ریال
سه راه 45 درجه 63100عدد در کیسه87500ریال
سه راه 45 درجه 7560عدد در کیسه120000ریال
سه راه 45 درجه 9035عدد در کیسه182000 ریال
سه راه 45 درجه 90.6350 عدد در کیسه132000ریال
سه راه 90 درجه 11030عدد در کیسه190000ریال
سه راه 90 درجه 110.6348عدد در کیسه145000ریال
سه راه 90 درجه 110.9030عدد در کیسه220000ریال
سه راه 90 درجه 12520 عدد در کیسه240000ریال
سه راه 90 درجه 125.11020 عدد در کیسه340000ریال
سه راه 90 درجه 16016عدد در کیسه475000ریال
سه راه 90 درجه 32350عدد در کیسه66000ریال
سه راه 90 درجه 40200 عدد در کیسه70000ریال
سه راه 90 درجه 50200 عدد در کیسه85000ریال
سه راه 90 درجه 63120عدد در کیسه78000ریال
سه راه 90 درجه 7570عدد در کیسه110000ریال
سه راه 90 درجه 9045عدد در کیسه135000ریال
سه راه 90 درجه 90.6370عدد در کیسه115000ریال


اتصالات متفرقه:

سایزتعدادقیمت
بوشن ساده 203500 عدد در کیسه1500ریال
چسب رازی 100 گرمی36 عدد0 ریال
چسب رازی 275 گرمی24 عدد0 ریال
زانو برقی بلند 20400عدد در کیسه17500 ریال
زانو برقی بلند 25300عدد در کیسه20000ریال
زانو برقی کوتاه 201000عدد در کیسه9000ریال
زانو برقی کوتاه 25600عدد در کیسه14000ریال
زانو برقی کوتاه 32250 عدد در کیسه25500ریال


لوله های پلی اتیلن:

سایز / فشار قابل تحمل (اتمسفر)وزن هر متر (کیلوگرم)قیمت
20-16133/.0
25-12/5171/.0
25-1621/.0
32-16327/.0
40-6285/.0
40-60/240
40-8295/.0
40-10356/.0
50-644/.0
50-6374/.0
50-8453/.0
50-10549/.0
63-664/.0
63-658/.0
63-87/.0
63-10873/.0
75-6976/.0
75-6828/.0
75-81/020
75-101/240
90-61/390
125-62/550
90-61/290
90-61/320
90-81/460
90-101/770
90-12/52/120
110-62/080
110-620
110-82/170
110-102/620
110-12/53/140
125-62/660
125-82/760
125-103/370
160-63/720
160-84/520
160-105/50
200-65/780
200-87/050
200-108/560
250-68/930
250-1013/40
250-8110
315-614/20
315-817/40
315-1021/20
(100متری)12/5-200.0750
(100متری)10-250.0750
(100متری)8-320.0950
(200متری)5-1600
(100متری)5-1600
(200متری)12/5-200.1150
(200متری)10-250.150
(200متری)8-320.190
(200متری)10-320.2320
(100متری)10-320.1160
(400متری)5-160.60